Asgari proje ve kontrollük hizmet bedelleri hesabı

Yapı tipi
Alan
Proje bedeli
Alan bilgisini giriniz.
TL
Birim fiyatı
Alan bilgisini giriniz.
Kontrol bedeli
Alan bilgisini giriniz.
TL
Birim fiyatı
Alan bilgisini giriniz.
Toplam ücret
Alan bilgisini giriniz.
TL
 
* Proje bedeli hesaplanırken açık kısımlar da kapalı alanlara eklenerek hesaplama yapılacaktır.
** Alan hesaplanmayacak karşısında bulunan rakam adet bazında alınacaktır.

Notlar:

  1. Çalışılacak projede, ana kullanım amacı tek ise (okul kampusu, otel, spor kompleksi, vb.) tüm proje ilgili sınıftan kabul edilir ve hesaplanır. Ancak kullanım amacı farklı olan binalar içeren tesisler ( Beton santralı - ofis, depo - atölye, endüstriyel yapı - lojman, vs.) ayrı ayrı ilgili sınıftan hesaplanır.
  2. Yukarıda belirtilen tüm m²’ler (alanlar) projenin bütününde yer alan toplam kapalı alanlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.
  3. Tadilat projelerinde binanın yapı sınıfı hangi sınıfa giriyor ise o sınıftan kabul edilir ve asgari %20 ücret alınır.
  4. Hiç bir yapı sınıfında tanımı bulunmayan yapılar en yakın bina yapısı dikkate alınarak hesaplanır.
  5. Ayni çatı altında olan farklı kullanım amaçlı alanlara sahip yapılarda, proje bedeli alan (m²) olarak büyük olanın sınıfından hesaplanır.
  6. Mühendislik ücreti hiçbir hal ve şartta 750 TL'nin altında olamaz.

Hazırlayan: Cem Kalyoncu